Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ONLINE

Słowniczek pojęć:
Teatr - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1. NIP: 5252544475, do którego można zakupić bilet za pośrednictwem Witryny
Regulamin - niniejszy regulamin rezerwowania biletów w ramach KARNETU WST za pośrednictwem witryny internetowej www.bilety.teatrdramatyczny.pl
Witryna - strona internetowa www.bilety.teatrdramatyczny.pl,
Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów do Teatru za pośrednictwem Witryny;
Bilety w ramach karnetu – bilety na spektakle 39 WST objęte ścieżką karnetową dostępne w systemie sprzedaży on-ine za pośrednictwem Witryny

Karnet – zbiór pojedynczych biletów na spektakle objęte ścieżką karnetową

 

§1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję Karnetów prowadzi Teatr.

 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  a) rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Karnetów
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.

 4. Karnety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

 5. Płatności za Karnety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.

 6. Jeżeli bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Kupującego pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Kupujący poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl) lub tel. 61 630 60 05.

 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 9. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

 10. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

 11. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinnien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

 12. Za pośrednictwem Witryny można kupić jedynie Karnety w cenie biletów normalnych.

 13. Sprzedaż Karnetów poprzez Witrynę kończy się wraz z momentem wyprzedania wszystkich biletów na jeden z teminów objętych karnetem.

 14. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 15. Terminy objęte Karnetem WST:

  Karnet 1:

  4.04 g. 18:00 INSTYTUT GOETHEGO

  5.04 g. 19:00 7 MINUT

  7.04 g. 17:30  ČESKÝ DÍPLOM

  7.04 g. 20:00  OTCHŁAŃ

  8.04 g. 19:00 BENIOWSKI. BALLADA BEZ BOHATERA

  9.04 g. 19:00 HOLOUBEK SYN PICASSA

  10.04 g. 19:00 POPIÓŁ I DIAMENT – ZAGADKA NIEŚMIERTELNOŚCI

  11.04 g. 21:00 GROTOWSKI NON FICTION

  12.04 g. 19:00 FERDYDURKE

  13.04 g. 18:00 POD PRESJĄ

  14.04 g. 16:00 TROJANKI

  14.04 g. 20:30 LWÓW NIE ODDAMY

   

  Karnet 2:

  4.04 g. 18:00 INSTYTUT GOETHEGO

  4.04, g. 20:30 7 MINUT

  7.04 g. 15:00 OTCHŁAŃ

  7.04 g. 17:30  ČESKÝ DÍPLOM

  8.04 g. 19:00 BENIOWSKI. BALLADA BEZ BOHATERA

  9.04 g. 19:00 HOLOUBEK SYN PICASSA

  10.04 g. 19:00 POPIÓŁ I DIAMENT – ZAGADKA NIEŚMIERTELNOŚCI

  11.04 g. 18:00 GROTOWSKI NON-FICTION

  12.04 g. 19:00 FERDYDURKE

  13.04 g. 18:00 POD PRESJĄ  

  14.04 g. 16:00 TROJANKI

  14.04 g. 20:30 LWÓW NIE ODDAMY 

 16. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Nie ma możliwości zwrotu Karnetów zakupionych za pośrednictwem Witryny, w tym zwrotu i wymiany pojedynczych bietów z Karnetu.

 2. W przypadku odwołania spektaklu lub zmian w repertuarze Teatr zwróci Kupującemu równowartość zakupionych biletów w ramach Karnetu.

 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Karnety zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.

 4. Niewykorzystane Karnety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.

 5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie, który nie zakłóci przebiegu spektaklu.

 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: kasa@teatrdramatyczny.pl lub w kasach biletowych Teatru.

 

§ 3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez rejestrację w Witrynie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów.
 2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.

 

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. Teatr świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.

 2. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.

 3. Karnety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i kas biletowych Teatru opublikowane są na stronie www.warszawskie..org i www.teatrdramatyczny.pl

 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-ine dostępny jest na Witrynie oraz w kasach biletowych Teatru.