Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0
PL    EN

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 •  

  REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE 

  Słowniczek pojęć:
  Teatr - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1. NIP: 5252544475, do którego można zakupić bilet za pośrednictwem Witryny
  Regulamin - niniejszy regulamin rezerwowania biletów do Teatru za pośrednictwem witryny internetowej www.bilety.teatrdramatyczny.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi postanowieniami Teatru
  Witryna - strona internetowa www.bilety.teatrdramatyczny.pl,
  Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów do Teatru za pośrednictwem Witryny;
  Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu, na które bilet zakupuje Kupujący
  Bilety – bilety do Teatru dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem Witryny
  Bilet Otwarty – bilet otwarty (vouchery) do Teatru

   

  • 1 Sprzedaż on-line
  1. Sprzedaż i dystrybucję Biletów prowadzi Teatr.
  2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów:
   a) rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów;
   b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
   c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
   d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
  3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Biletów, Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i potwierdza fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji "akceptuję Regulamin”.
  4. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
  5. Płatności za Bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl. Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
  6. Jeżeli bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca na dane wydarzenie zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Kupującego pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Kupujący poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę PayU S.A. (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl) lub tel. 61 630 60 05.
  7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
  8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
  9. Ceny Biletów zawierają podatek VAT.
  10. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
  11. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinnien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
  12. Za pośrednictwem Witryny można kupić jedynie Bilety w cenie biletów normalnych.
  13. Za pośrednictwem Witryny można jednorazowo zakupić do 10-ciu Biletów na jedno wydarzenie.
  14. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w pkt.13 Teatr prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub z kasami biletowymi Teatru.
  15. Sprzedaż Biletów poprzez Witrynę kończy się 3 godziny przed  rozpoczęciem danego spektaklu. W celu zakupienia biletów po zamknięciu sprzedaży on-line prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub z kasami biletowymi Teatru.
  16. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
  17. Brak możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w kasach biletowych Teatru.
  18. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
  19. W okresie trwania stanu epidemii wirusa SARS-COV-2 w Teatrze obowiązują Zasady bezpieczeństwa uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii (Załącznik nr 1).

   

  • 2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów
  1. Nie ma możliwości zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Witryny, za wyjątkiem okoliczności związanych z  trwaniem  stanu epidemii wirusa SARS-COV-2, w trakcie którego mogą obowiązywać odrębne zasady.
  2. W przypadku odwołania spektaklu lub zmian w repertuarze, Teatr zwróci Kupującemu równowartość zakupionych Biletów lub przebukuje na inny termin lub zamieni na Bilet Otwarty po kontakcie z Kupującym. Bilet Otwarty może zostać wymieniony przez Kupującego w kasie Teatru na Bilet na dowolny spektakl w repertuarze Teatru terminie 12 miesięcy od dnia pozyskania Biletu Otwartego.
  3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Bilety zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
  4. Niewykorzystane Bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin ani zamianie na Bilet Otwarty.
  5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie, który nie zakłóci przebiegu spektaklu.
  6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: kasa@teatrdramatyczny.pl lub w kasach biletowych Teatru.

   

  • 3 Ochrona danych Kupującego
  1. Poprzez rejestrację w Witrynie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów.
  2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
  3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.

   

   

  • 4 Postanowienia końcowe
  1. Teatr świadczy usługi sprzedaży Biletów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
  2. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
  3. Bilety zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
  4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
  5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i kas biletowych Teatru opublikowane są na stronie www.teatrdramatyczny.pl
  6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Teatru.
  7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na Witrynie oraz w kasach biletowych Teatru.