Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0
PL    EN

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW ONLINE

Słowniczek pojęć:
Teatr - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1. NIP: 5252544475, do którego można zakupić bilet za pośrednictwem Witryny
Regulamin - niniejszy regulamin rezerwowania biletów do Teatru za pośrednictwem witryny internetowej bilety.teatrdramatyczny.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Teatr
Witryna - strona internetowa bilety.teatrdramatyczny.pl,
Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów do Teatru za pośrednictwem Witryny;
Bilety Otwarte – bilety otwarte (vouchery) do Teatru dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem Witryny

 

§1 Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję Biletów Otwartych prowadzi Teatr.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów Otwartych:
  a) rejestracji Kupującego lub podania danych niezbędnych w procesie zakupu Biletów Otwartych
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Biletów Otwartych, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez "kliknięcie" opcji "akceptuję Regulamin”.
 4. Bilety Otwarte pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Płatności za Bilety Otwarte obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl Sposób płatności określa regulamin systemu PayU, który rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.
 6. Jeżeli bank Kupującego, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z konta Kupującego pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji zostanie Kupujący poinformowany e-mailem wysłanym przez operatora płatności - firmę PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), właściciela portalu Platnosci.pl (www.platnosci.pl/kontakt/), z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować pocztą elektroniczną (pomoc@platnosci.pl) lub tel. 61 630 60 05.
 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny Biletów Otwartych zawierają podatek VAT.
 10. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 11. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinnien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.
 12. Za pośrednictwem Witryny można kupić Bilet Otwarty o wartości 70 zł. Regulamin Biletów Otwartych wraz z instrukcją realizacji jest dostępny na stronie www.teatrdramatyczny.pl
 13. Za pośrednictwem Witryny można jednorazowo zakupić do 10-ciu Biletów na jedno wydarzenie.
 14. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 15. Brak możliwości zakupu Biletów Otwartych za pośrednictwem Witryny nie oznacza braku biletów w kasach biletowych Teatru.
 16. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2 Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Nie ma możliwości zwrotu Biletów Otwartych zakupionych za pośrednictwem Witryny.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za Bilety Otwarte zagubione przez Kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.
 3. Niewykorzystane Bilety Otwarte nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
 4. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: kasa@teatrdramatyczny.pl lub w kasach biletowych Teatru.

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez rejestrację w Witrynie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów,
 2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Teatr świadczy usługi sprzedaży Biletów Otwartych w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu Biletów Otwartych za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Bilety Otwarte zakupione za pośrednictwem Witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i kas biletowych Teatru opublikowane są na stronie www.teatrdramatyczny.pl
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Teatru.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na Witrynie oraz w kasach biletowych Teatru.