Koszyk Wartość: 0.00 | Bilety: 0 | Karnety: 0 | Vouchery: 0 | Towary: 0

REJESTRACJA

DANE PODSTAWOWE

DANE ADRESOWE

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

DANE KONTAKTOWE

ZGODY

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Pl. Defilad 1, moich danych osobowych w celu rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu ze mną zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Pl. Defilad 1.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu z Panią/Panem.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda osoby oraz wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy pod adresem e-mail iod@teatrdramatyczny.pl lub pisemnie pod adresem Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji klienta do momentu cofnięcia zgody, lub w celach udokumentowania realizacji transakcji kupna – sprzedaży przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości rejestracji jako klient serwisu internetowego, dokonania transakcji kupna-sprzedaży oraz kontaktu z Panią/Panem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Pl. Defilad 1, moich danych osobowych w celu zapisania do newslettera, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-901) przy Pl. Defilad 1.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oraz przesyłania innych informacji nt. działalności Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda osoby oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych – marketing bezpośredni.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt z Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy pod adresem e-mail iod@teatrdramatyczny.pl lub pisemnie pod adresem Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego do momentu cofnięcia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT , przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości rozpoczęcia subskrypcji newsletteru.

* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia